תאונת דרכים

 

תאונת דרכים מהי?

תאונת דרכים מוגדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , תשל"ה -1975 כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה" לרבות נסיעה, חנייה בנסיבות מסוימות, כניסה ויציאה מרכב, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב שלא במסגרת העבודה, התדרדרות או התהפכות הרכב, התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו וכו'

 

דוגמאות לתאונות דרכים:

 

הולכי רגל שנפגעו מרכב

 

נוסעים ונהגים שנפגעו כתוצאה מהתנגשות כלי רכב.

 

נוסעים ונהגים שהיו מעורבים  בתאונות עצמיות.

 

פגיעת נוסעים באוטובוס בעת בלימה וכו'.

 

פגיעה כתוצאה מטריקת דלת של רכב.

 

פגיעה כתוצאה מכניסה וירידה מרכב.

 

פציעות עקב טיפול ברכב בצד הכביש שלא במסגרת העבודה (כוויה ממנוע הרכב וכו')

 

הזכאות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף מתאונת דרכים

 

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 חל עיקרון האחריות המוחלטת. נפגעי תאונות הדרכים זכאים לקבלת פיצויים מחברות הביטוח בגין נזקי הגוף שנגרמו להם  וללא כל קשר לאשמתם בגרימת התאונה.

 

בהנחה כי מדובר באירוע אשר נסיבותיו מהוות תאונת דרכים על פי החוק, ישנם מספר תנאים מצטברים לזכאות לפיצוי כגון: קיומה של תעודת ביטוח חובה תקפה למועד התאונה, רישיון נהיגה תקף למועד התאונה וקיומו של נזק גוף. 

 

הדרישה/התביעה לקבלת הפיצויים בגין נזקי הגוף מוגשת נגד חברת הביטוח, מבטחת הרכב בו נהג/נסע הנפגע. כאשר מדובר בנפגע שהינו הולך רגל הדרישה/התביעה לקבלת הפיצויים מוגשת נגד חברת הביטוח, מבטחת הרכב הפוגע.

 

בנסיבות בהן הולך רגל נפגע מרכב אשר ברח או כאשר מדובר בנפגע אשר ביטוח החובה של הרכב אינו מכסה את השימוש ברכב שפגע בו, תוגש הדרישה/התביעה לקבלת הפיצויים

נגד קרנית, שהינה גוף סטטוטורי לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בנסיבות אלו.

 

ייצוג הלקוח בתביעות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונות דרכים, מתחיל באיסוף חומר רפואי ופרטים רלוונטיים לעניין נסיבות התאונה, בחינת הזכאות לקבלת פיצויים, בחינת גובה הנזק תוך התייעצות עם מומחים רפואיים, בחירת אסטרטגית הטיפול בתיק, בין באופן ניהול משא ומתן עם חברת הביטוח תוך חתירה להשגת הפיצוי המקסימאלי עבור הלקוח ובין בניהול התיק בבית המשפט והכל בשקיפות מלאה ללקוח ולשביעות רצונו. 

 

תאונת דרכים שהינה תאונת עבודה

 

כאשר הנפגע היה מעורב בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה (התאונה אירעה בדרך לעבודה/ תוך כדי העבודה/בחזרה מהעבודה), ישנה חשיבות רבה להגשת תביעה לפגיעה בעבודה גם למוסד לביטוח לאומי המזכה בגמלה (פיצוי). הסכומים המשולמים לנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי בנסיבות אלה מנוכים מהפיצוי הסופי המשולם לנפגע על ידי חברת הביטוח במסגרת זכאותו לקבלת פיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.    

 

מהם רכיבי הנזק של הפיצוי?

 

ראשי הנזק המרכיבים את סכום הפיצויים המגיעים לנפגע הם:

 

כאב וסבל-(נזק שאינו ממוני)- נקבע ע"פ הסכום הקבוע בתקנות ויש לקחת בחשבון בעת חישוב ראש נזק זה את שיעור הנכות הצמיתה, גיל הנפגע ומספר הימים בהם היה הנפגע מאושפז בגין התאונה.

אובדן כושר השתכרות לעבר ועתיד-. נפגע אשר נותרה לו נכות צמיתה תוצאת התאונה, יפוצה בגין  הפסדי הכנסותיו לעתיד בנוסף להפסדי שכרו לעבר.

הוצאות רפואיות (לעבר ועתיד), 

הוצאות עבור עזרת הזולת וסיעוד (לעבר ולעתיד),  הוצאות ניידות וכו'.

 

 

מהם הצעדים שיש לנקוט לאחר תאונת דרכים?

 

יש להקפיד על רישום מירב הפרטים אודות זמן, מקום, פרטי הרכבים המעורבים, פרטי פוליסות הביטוח, פרטי נפגעים נוספים, עדי ראיה וצילום הנזק לרכב.

 

פנייה בהקדם האפשרי לתחנת המשטרה הקרובה ודיווח על התאונה.

 

יש לפנות לחדר מיון בית החולים הקרוב ולהיבדק בסמוך למועד התאונה וזאת גם אם מדובר בפגיעה קלה. כמו כן, יש לדרוש העתק תעודת חדר מיון עם השחרור.

 

הקפדה על המשך טיפולים ומעקב רפואי אצל רופא מקצועי רלוונטי, תוך איסוף התיעוד הרפואי המהווה בסיס להכרעה לעניין גובה הפיצויים על ידי חברת הביטוח.

 

איסוף קבלות שונות בגין נסיעות לטיפולים, רכישת תרופות ואביזרי עזר, העסקת עזרת צד ג' ובמשק בית וכל הוצאה נוספת שהינה רלוונטית לתאונה.

 

חשוב מאד! יש להימנע מפגישות ושיתוף פעולה עם חוקרי חברות הביטוח לרבות ניהול משא ומתן עימם שכן, כשלוחיהם של חברות הביטוח הם אמונים על איסוף פרטים אודות התאונה וגובה הנזק ויש בנתונים אלו כדי להשפיע על הפחתת שיעור הפיצויים המשולמים ללקוח על ידי חברת הביטוח.

 

באיזה שלב כדאי לפנות לעורך דין?

 

כדאי ורצוי לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן. ככל שמדובר בפגיעות קשות יותר הפניה לעו"ד בשלבים המוקדמים הינה קריטית. כאשר הנפגע צפוי לשהות בתקופת אי כושר ארוכה ובהתאם צפויות לו הוצאות גבוהות במהלך תקופת זו, ישנה חשיבות גדולה להיוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין מבעוד מועד, אשר ימליץ לנפגע כיצד לפעול, ינחה אותו לעניין פניותיו לרופאים, ידריך אותו לעניין פנייתו למוסד לביטוח לאומי (אם מדובר בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה) ובכל הנוגע לקבלת סיעוד ועזרה בבית. 

במקרים של פגיעות קשות ואשפוזים ממושכים אף ידרוש עורך הדין מחברת הביטוח כבר בשלבים הראשוניים תשלומים תכופים עבור לקוחותיו וזאת לכיסוי ההוצאות המיידיות הנחוצות למחייה.

 

הייתם מעורבים בתאונת דרכים, פנו להתייעצות !

  

קרן זיסו משרד עורכי דין טלפון: 03-6035303 פקס 03-5496072 נייד קרן: 052-2260446 כתובת: יגאל אלון 55 קומה 4 ,BGS תל אביב מיקוד: 6789115 .

info@zisso.co.il

משרד עו"ד קרן זיסו מתמחה בטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, רשלנות רשות מקומית, תביעות ביטוח לאומי ,תאונות עבודה, תאונות תלמידים ועוד

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי מכל סוג שהוא.